Selasa, 23/04/2024, 10:27 PMSelamat datang Guest
🏴 NATURALIST PARTY
Utama | Pengenalan | Daftar | Log Masuk
» Daftar Masuk

» Freeman


STEP 1: WE DO NOT CONSENT! [6]
Repot polis ini sekadar bertujuan merekodkan "asas kepercayaan" dikehendaki seksyen 26 dan 130K Kanun Keseksaan berkenaan perbuatan keganasan 4IR, Great Reset dan New Bretton Woods Agreement melanggar Kontrak Sosial. Tiada unsur jenayah buat masa ini dan repot diperlukan sebagai lampiran Notis Tuntutan KKM menurut seksyen 32, 202 dan 130M Kanun Keseksaan.

STEP 2 [7]
Notis menuntut bukti "jangkitan" virus SARS-CoV-2 daripada KKM menurut kausa seksyen 32, 202 dan 130M Kanun Keseksaan. Kausa "perbuatan pengganas" benar jika tiada bukti jangkitan dikehendaki seksyen 11 (1) dan 2 (1) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, serta seksyen 52 Kanun Keseksaan.STEP 3 [7]
Tiada bukti dan bebas SOP. Repot supaya polis menuntut bukti "jangkitan" daripada KKM menurut seksyen 32, 202 dan 130M Kanun Keseksaan; ATAU segera membuat siasatan keganasan 4IR dan The Great Reset menurut arahan seksyen 221, 130K dan 130T Kanun Keseksaan; keganasan pencemaran darah seksyen 130B (3) (g) KK

STEP 4 [0]
Civil disobedience untuk "the normal way of life". Ingkar semua SOP dan perlaksanaan penuh hak asasi manusia dijamin Bahagian II Perlembagaan. Hapuskan gerakan "New Normal" untuk 4IR dan Great Reset. "Educate" hak asasi manusia dan "natural rights" kepada peniaga. Tampal SN di pintu rumah, kedai, pejabat & kenderaan.

STEP 5 [0]
Gerakan membentuk sistem masyarakat anarchist apabila kerajaan dipengaruhi IDEOLOGI KOMUNIS "The Great Reset". Bina komuniti kecil (12) ahli untuk bertahan hidup menghadapi diskriminasi "The Great Reset" dan "Totalitarianism." Mantapkan ahli komuniti sebelum perlaksanaan National Digital Identity pada tahun 2024.

STEP 6 [0]
Beralih kepada "alternative dispute resolution" dan gaya hidup "natural rights/justice" menurut Perlembagaan & Rukun Negara. Hindari gerakan Reset Malaysia (Malaysia palsu) melanjutkan PERLEMBAGAAN TRANSHUMAN bagi memaksa Human 2.0 dan menghapuskan kontrak sosial negara Malaysia. Hindari semua gerakan KOMUNIS!

STEP 7 [0]
God is an Anarchist, dan semua nabi/rasul di dalam al-Quran memperjuangkan "Anarchist Philosophy," THE GOD/INVISIBLE GOVERNMENT. Kini gerakan kerajaan ialah RESET/HAPUS PERLEMBAGAAN. Justeru masa untuk penerapan sistem masyarakat "anarchist" menurut acuan Quran (Religious Anarchism) dan melindungi diri/keluarga daripada KEGILAAN 4IR & The Great Reset menyembah AGAMA TRANSHUMANISM, Tuhan Super A.I.

VMOSA [7]
VMOSA bagi mencapai maksud "I AM HUMAN," "What it means to be human?," dan "What it means to be Malaysian?" Satu-satunya isu utama di dalam Naturalist Party. Those who flow as life flows know they need no other force.

Do not obey the kafirun/transhuman but use this to battle against them with all your might! (Quran 25:52)

Dokumen/Pekeliling [7]


Only مُحَمَّدٌ can save the world

Intentional Community [0]


We sent you not save a Mercy for the worlds (21:107)

 

Seksyen 130B (3) (g) Suatu perbuatan atau ugutan jatuh di bawah subseksyen ini jika ia - (g) melibatkan pembebasan ke dalam persekitaran alam atau mana-mana bahagian persekitaran alam atau mengedar atau mendedah orang awam atau mana-mana orang bahagian orang awam kepada: (i) mana-mana bahan bahaya, berbahaya, radioaktif atau memudaratkan; (ii) mana-mana bahan kimia toksik; atau (iii) mana-mana microbial atau agen biologi atau toksin; Kanun Keseksaan

[1] Pada 2020 sehingga kini bertempat di seluruh negara Malaysia, saya percaya media dan kerajaan mendesak suntikan ujikaji synthetic pathogen/kimia/microbial/agen biologi/toksin (tanpa ujikaji dan liabiliti pengeluar) yang terbukti mengakibatkan kesan sampingan, kecacatan serius dan kecuaian/jenayah kematian di bawah torts, Kanun Keseksaan dan Perlembagaan.

 • Pada 2020 sehingga kini
 • bertempat di seluruh negara Malaysia (Bahagian II dan Perkara 150 (6A) Perlembagaan)
 • saya percaya (seksyen 26, 52, 76, 130B (2)(c) dan 130K Kanun Keseksaan)
  • media (seksyen 130G, 130L, 130H (c), 130J, 130O dan 130T Kanun Keseksaan)
  • dan kerajaan (seksyen 166, 217, 130B (2)(c) dan (3)(i)Kanun Keseksaan)
  • mendesak (seksyen 130B (2), 130C, 130G Kanun Keseksaan)
  • suntikan ujikaji (seksyen 191 dan 193 Kanun Keseksaan)
  • synthetic pathogen/kimia/microbial/agen biologi/toksin (seksyen 130B (3) Kanun Keseksaan)
  • (tanpa ujikaji dan liabiliti pengeluar) (seksyen 191 dan 193 Kanun Keseksaan)
  • yang terbukti (seksyen 221 dan 130K Kanun Keseksaan)
  • mengakibatkan (seksyen 130B (3) Kanun Keseksaan)
   • kesan sampingan (Bab XVI Kanun Keseksaan)
   • kecacatan serius dan
    • kecuaian
     • jenayah kematian
     • di bawah
      • Torts (kausa tindakan sivil)
      • Kanun Keseksaan (kausa tindakan jenayah)
      • Perlembagaan  (kausa tindakan sivil dan jenayah)


» BLOG

» Emergency!


ipns://naturalistparty.x 🏴 Naturalist Party * Religious Anarchism * Pelihara Diri & Keluarga
uCoz