Jumaat, 24/05/2024, 10:12 PMSelamat datang Guest | RSS
🏴 NATURALIST PARTY
Utama | Step 6 | Daftar | Log Masuk
» Daftar Masuk

» Freeman

Rujuk sini: VMOSAVMOSADan berjihadlah/21:104-107 kamu pada jalan/3:83 Allah/Sunnatullah/67:3-4 dengan jihad/3:97 yang sebenar-benarnya/9:19. Dia lah yang memilih/35:32/29:49/2:129 kamu; dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan/40:51 dan susah payah dalam perkara ugama/30:30-32, ugama/10:105 bapa/2:130/4:125/16:120-123/2:124|129|151/3:68/3:33 kamu Ibrahim/6:161-162. Ia menamakan kamu: β€œorang-orang Islam/3:64” semenjak dahulu/42:13-15 dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah/33:45 menjadi saksi/34:46 yang menerangkan kebenaran/4:82 perbuatan/11:17/60:8-9|4 kamu, dan supaya kamu pula layak/10:47 menjadi orang-orang yang memberi keterangan/4:65 kepada umat manusia/3:110/21:107. Oleh itu, dirikanlah sembahyang/29:45/24:55/7:172/36:16, dan berilah zakat/103/90, serta berpegang/9:16 teguhlah/58:22 kamu kepada Allah/Sunnatullah! Dia lah Pelindung/5:54-55 kamu. Maka Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung/46:13-16 dan sebaik-baik Pemberi pertolongan/41:30-31 (22:78)

Matlamat "Intentional Communities"» BLOG

» Emergency!


ipns://naturalistparty.x 🏴 Naturalist Party * Religious Anarchism * Pelihara Diri & Keluarga
uCoz